Separator

GRATIS DIAGNOSE >>

DOE DE VOCHTTEST »

Bel Gratis : 0800 90012

Vochtproblemen in huurhuis – Wat te doen?

U huurt een huis of appartement en stelt vochtproblemen vast. Wat doet u daar aan?

U brengt de verhuurder schriftelijk op de hoogte van de vochtproblemen, zoals bij alle andere gebreken. Als u zelf moet instaan voor de herstellingen, vraagt u eerst toestemming om de vochtbestrijding uit te voeren. Indien de verhuurder verantwoordelijk is voor de werken, vraagt u hem de nodige herstellingen uit te voeren.

Doet de verhuurder niets aan de gebreken, dan neemt u zelf actie. U vraagt een gratis woningonderzoek aan bij de huisvestingsdienst van uw gemeente. Die zal dan de correcte instanties inschakelen.

Probeer altijd eerst een onderling akkoord met de verhuurder te bereiken. Lukt dat niet, dan kan u advies vragen bij de huurdersbond.

Wat met de huurprijs?

Als huurder zal u een bepaalde hinder ondervinden van de vochtproblemen en bijkomende werken. Als de werken langer duren dan 40 dagen, maakt u aanspraak op een verminderde huur. De huurprijs vermindert evenredig met de tijd en het gedeelte van het verhuurde goed. Maar er bestaat geen vaste formule voor.

Wilt u een deskundige diagnose van uw vochtproblemen? Doe dan snel uw vrijblijvende aanvraag »